Biografie


Theodor Vasilescu
este coregraf independent, profesor de dans românesc şi de caracter, cercetător de folclor şi de dans tradiţional. Aria sa de activitate cuprinde realizarea de coregrafii şi spectacole din folclorul autohton, sau al altor etnii, la ansambluri din România sau din alte ţări. O parte importantă a activităţilor sale este predarea dansurilor româneşti la cursuri şi workshopuri sau clase de măiestrie şi perfecţionare organizate de grupuri şi societăţi de dansuri internaţionale din România şi din alte ţări / continente, sau de academii de dans din ţară şi din străinătate.
[citeste mai departe].

Cursuri


Theodor şi  Lia Vasilescu
au realizat un număr remarcabil de programe recreaţionale de dansuri, care au fost prezentate de ei în turneele pe care le-au făcut în Europa, Statele Unite, Japonia, Taiwan şi Hong-Kong. Fiecare din programele lor conţine o varietate de dansuri din aproape toate zonele folclorice ale României, la care se adaugă dansuri din Republica Moldova, dansuri ale Vlahilor şi dansuri ale Aromânilor.
Pe lângă acestea, Theodor şi Lia au realizat 11 programe noi, fiecare conţinând între 16 şi 28 de dansuri. Toate cele 11 programe au fost înregistrate pe DVD-uri. Melodiile dansurilor sunt înregistrate pe CD-uri. [citeste mai departe].

Coregrafii


Manifestarea coregrafică nu se produce în viaţa comunităţilor tradiţionale în afara motivaţiilor specifice. Nunţi, botezuri,  hore duminicale, obiceiuri, ritualuri, ceremonii, etc. sunt tot atâtea ocazii în care dansul este nelipsit. Theodor Vasilescu nu concepe ca transpunerea coregrafică să se rezume la o simplă reproducere de dansuri. El urmăreşte recrearea atmosferii evenimentului original. [citeste mai departe]

Lecţii de dans de caracter


Pentru ansamblurile profesioniste de dans, care îşi propun realizarea de coregrafii folclorice, apare necesară pregătirea dansatorilor cu elementele de dans şi de mişcare care formează specificul stilistic al dansului abordat. Este ca atunci când se învaţă pronunţia cuvintelor unei alte limbi. În acest sens studiile de dans de caracter trebuiesc orientate către detaliile de ritm şi de mişcare specifice. Aceasta înseamnă a concentra toate caracteristicile oferite de dansul tradiţional în exerciţii scurte dar cuprinzătoare.[citeste mai departe].

Sistemul de notare grafică a dansului


Theodor Vasilescu este autorul “Sistemului de Notare Grafică a Dansului” ©1969. Acest sistem oferă posibilităţi optime pentru redarea prin scris a mişcării în cele mai fine detalii şi este deasemeni foarte eficient prin posibilitatea de a sintetiza detaliile prin expresii grafice simple şi uşor de înţeles. Sistemul de notare grafică a dansului şi-a dovedit eficienţa şi prin faptul că a devenit instrumentul de lucru pentru mulţi cercetători, care au cules şi au publicat în acest sistem culegeri de folclor coregrafic din diferite zone ale României.  Rezultatul s-a concretizat în peste 60 de volume. Fiind cunoscut şi folosit deasemenea în alte ţări, acest sistem de notare a dansului a contribuit la stabilirea unei baze de studiu şi documentare pentru specialiştii din domeniul dansului : coregrafi, profesori, pedagogi, instructori,etc. [citeste mai departe]

Academia de dansuri folclorice


Ca preşedinte al Asociaţiei Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din România (ACAFR), Theodor Vasilescu a iniţiat şi a organizat Academia de Dansuri Folclorice. Academia este o formă privată de educaţie care aparţine asociaţiei. Solicitanţii pot fi cetăţeni români sau persoane din alte ţări care doresc să-şi perfecţioneze cunoştinţele despre folclorul şi dansul folcloric românesc.
În cei patru ani de studii ai academiei, studenţilor li se predau cursuri teoretice (noţiuni de etnografie, muzică, port de sărbătoare, viaţă tradiţională, obiceiuri, etc) şi cursuri practice pentru cunoaşterea stilurilor de joc în diferitele zone ale României ca şi sistemul de scriere a dansurilor .[citeste mai departe].

Cercetare, arhivă şi publicaţii


Theodor Vasilescu nu s-a născut într-un mediu sătesc. Legătura sa cu viaţa tradiţională a satului se datoreşte pasiunii sale, “hobby-ului” său, pentru dansul folcloric. Datorită acestei atracţii, la vârsta de 15 ani dansa într-un ansamblu unde dansul folcloric era cultivat cu rezultate remarcabile. După ce şi-a făcut ucenicia, nu peste foarte mulţi ani, a devenit coregraful ansamblului. De la primele contacte cu dansul folcloric el a început să fie interesat de satul românesc, să observe şi să  studieze metodic jocul, traiul şi portul sătenilor în zilele de sărbătoare, obiceiuri, etc. La început nota totul literar. Pentru dans nota muzical ritmul paşilor, scriind alături câteva detalii de mişcare. [citeste mai departe]